manifesti

Manifestin eri osien pohdintaa ja kommentointia.

Kuinka puolustamme kulttuurisia tarpeita?

Jokainen ihminen ansaitsee tiedon tärkeydestään

Kulttuurin sekä taiteen kuluttaminen ovat kohtuutta. Kulttuurituotteiden vaihdanta ei rasita ympäristöä ja ovat mahdollisuus arvojemme sekä asenteidemme muovaamiseen. Tässä vaihdannassa löydämme tapoja tukea ihmisyyttä sekä … Lue lisää

Saako työ kiertää?

Kierrätämme kaikki työt

Kulttuuri- ja taideala ovat edelläkävijöitä. Niiden tehtävänä on ontuvien ratkaisujen muuttaminen. Nämä edelläkävijät voivat osoittaa meille kuinka 5 – 10 vuoden määräaikaisuudet tehtävässä kuin tehtävässä lisäävät tasa-arvoa … Lue lisää

Miksi pelkäämme sivistyksen puolustamista?

Rakas YLE, rakkaat museot, teatterit, kirjastot, oopperat ja orkesterit, kiellämme teiltä roskaamisen. Haastamme teidät kilpailemaan laadulla, sivistävyydellä, avoimuudella ja erilaisten yleisöjen kohtaamisella.

Opimme elämään ihmisiksi, kun yhteiskunnan tuella toimivat instituutiot … Lue lisää

Ketkä pystyvät kirjoittamaan suomalaisen kulttuurin tarinaa?

Kutsumme kaikki mukaan jatkamaan suomalaisen kulttuurin tarinaa

Monokulttuurisuus on köyhyyttä ja monikulttuurisuus rikkautta. Vahva itsetuntoinen kulttuuri suvaitsee muita kulttuureja ja alakulttuureja. Elinvoimainen suomalainen taide, kulttuurielämä ja urheilu tarjoavat jokaiselle suomalaiselle … Lue lisää