Millaisia arvoja kulttuurilla vaalimme?

Tässä ovat Suomen tarpeet

Ihmisläheisyyttä ja yhteistä vastuuta, kohtuullisuutta, tekemistä ja ilmaisun vapautta

Meistä jokainen haluaa olla hyväksytty ja kuulua johonkin. Suomalaisina pyrimme tasa-arvoiseen yhteiskuntaan, jossa välitetään ja pidetään huolta itsestä, toisista sekä ympäristöstä. Arvostamme kohtuullisuutta, koska se on ainoa tae kestävästä tulevaisuudesta ja elämän jatkumisesta. Tiedämme, että hyvinvoinnista välittävä yhteiskunta luo uskoa tulevaisuuteen ja omaan toimintaamme.

Arvomme ohjaavat meitä valitsemaan keinot, joilla päämääriimme pyrimme. Silti luulemme, että voimme ostaa hyvinvointimme rahalla arvotetulla kansallisella kilpailukyvyllä ja ympäristöä murjovalla talouskasvulla. Samalla pelkäämme kilpailua. Pelko kilpailusta tippumisesta saa meidät käyttäytymään itsekkäästi ja johtaa tilaan, jossa me emme ole hyviä yhdessä, yhteiskuntana. Kilpaillessamme stressaannumme, rähjäämme, olemme ilkeitä lähimmäisillemme, masennumme, putoamme, ajaudumme ulkopuolelle.

Kilvoittelu kilpailukyvystä johtaa vastakohdakseen. Huomamme, että yhteisöllisuus on rapautunut. Tiedämme, että asenteet ovat koventuneet ja rakennamme turhia muureja itsemme ja vieraan välille. Tilastot kertovat, että yhä nuoremmat ajautuvat mielenterveysoireiden vuoksi työelämän ulkopuolelle. Ikäihmiset kokevat olevansa yksinäisempiä. Yhtä matkaa rahavarojen huvetessa rakennamme yhä kalliimpaa todellisuutta.

Olemmeko unohtaneet, että hyvinvointi syntyy meistä itsestä, meille tärkeästä ja läheisestä, suomalaisesta kulttuurista, elämää kunnioittavista arvoista, suvaitsevaisuudesta, oikeudenmukaisuudesta ja välittämisestä.